Om företaget

Affärsidé

Linköpingsgårdar AB erbjuder förstudier, projekteringar, ny-ombyggnationer och specialförvaltning av anläggningar, fastigheter samt integrerade anläggningstillgångar till våra partners i handeln och ägandet av vårt fastighetsbestånd. Målet är ge partnern kontinuitet och trygghet i förändringen av sina verksamheter samt vid om- och nyetablering.

Verksamhetsområden

Linköpingsgårdar Aktiebolag verkar inom behandling och öppenvård för boendeintegration samt inom utbildning och rådgivning.
Våra partners är företag, organisationer och stiftelser samt SKL och Regioner. Linköpingsgårdar AB ingår i Gothia Propertiesgruppen vars nav är fastighetsförmedling av komersiella- och specialfastigheter. Linköpingsgårdar AB är skapat för investeringar i samarbetet med egna verksamheter, partners och hyresgäster inom hälso- och sjukvård, vård och omsorg, behandling och utbildning jämte sjukvård samt andra partners i förenliga verksamhetsområden.

Rådgivning-Handledning

Linköpingsgårdar AB har rådgivande funktioner för samarbetspartners och kan på uppdrag handleda genom hela förändringsprocessen med finansiering, redovisning och analys av projektet för vidare utvärderingar. Vi driver utvecklandet av nya samarbetsformer inom ”entreprenörskap och förnyelse i vård och omsorg” samt tolkning av lagrum och förordningar/författningar.

Konsultation

Linköpingsgårdar AB driver processen från förstudier, beslutsfattande, för/detaljprojekteringar och verksamhetsstudier. Vårt mål är att i varje unik process skapa ett efterfrågebaserat specialfastighetsbestånd. Vi samarbetar i nätverk med arkitekter, byggkonsulter och bygg- företag i samklang med myndigheter och regionstyrelser.

Forskning & Utveckling

Linköpingsgårdar AB befrämjar relevant forskning- och teoribildning samt utveckling och förnyelse som berör innovativa utvecklingsstrategier för privat vård- och omsorg.